AURA 3/2021 – artykuł wstępny

PE przyjął porozumienie w sprawie wody pitnej

 

W grudniu ub.r. Parlament Europejski przyjął porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej wody pitnej. Dyrektywa zagwarantuje wszystkim Europejczykom lepszy dostęp do wysokiej jakości wody wodociągowej.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: „Dostęp do bardziej bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych jest podstawowym prawem człowieka. Obecny kryzys zdrowotny uświadomił nam jeszcze bardziej jego kluczowe znaczenie. Przyjęcie dyrektywy przez Parlament stanowi wyraźny sygnał zaangażowania na rzecz bardziej bezpiecznej wody wodociągowej dla wszystkich Europejczyków”.

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia opublikowano 23 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE. W styczniu br. dyrektywa weszła w życie, a państwa członkowskie mają dwa lata na jej transpozycję do krajowych przepisów.

Uzgodniony tekst jest zgodny z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie standardów bezpieczeństwa dotyczących wody pitnej, a nawet wykracza poza te zalecenia. Zawiera też wytyczne dotyczące kontroli wody wodociągowej, a także źródeł wody pitnej i systemów dystrybucji w celu zminimalizowania ryzyka szkodliwego wpływu zanieczyszczenia na zdrowie ludzi i zasoby wodne. W dyrektywie zwrócono też uwagę na problem nowych substancji zanieczyszczających, jak mikrodrobiny plastiku, substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, a także nowe rodzaje substancji chemicznych.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek poprawy lub utrzymania dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich ludzi, skupiając się przede wszystkim na grupach szczególnie wrażliwych i zmarginalizowanych. Przewidziano w niej również lepszy dostęp obywateli do informacji na temat dostawców wody. Dyrektywa zwiększy też zaufanie konsumentów do wody pitnej z kranu, ograniczając ilość odpadów powstających w wyniku spożywania wody w butelkach z tworzyw sztucznych.

Oprócz tego w nowym akcie prawnym zawarto szczegółowe wymogi w zakresie higieny w odniesieniu do materiałów, które mają kontakt z wodą pitną – powierza się Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) kluczową rolę w zapewnianiu stosowania wyłącznie bezpiecznych substancji w rurach i kranach.

Warto przypomnieć, że większość mieszkańców UE już teraz ma bardzo dobry dostęp do wysokiej jakości wody pitnej, m.in. dzięki temu, że od ponad 30 lat unijne prawo reguluje jej jakość. Nowe przepisy mają zapewnić wysoką jakość wody wodociągowej w całej UE. Dyrektywa jest odpowiedzią na inicjatywę obywatelską „Right2Water” na rzecz poprawy dostępu wszystkich Europejczyków do bezpiecznej wody pitnej, podpisaną przez ponad 1,8 mln osób. Tym samym jest to pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stała się prawem.

Zgodnie z nowymi przepisami, państwa członkowskie mają zapewniać nieodpłatny dostęp do wody pitnej w budynkach publicznych. Powinny również starać się poprawić dostęp do wody bieżącej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji (uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni, grupy mniejszościowe).

Według KE, mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby przynieść gospodarstwom domowym w UE oszczędności w wysokości ponad 600 mln euro rocznie. Jeśli wzrośnie zaufanie obywateli do wody wodociągowej, zmniejszy się ilość odpadów plastikowych związanych z korzystaniem z wody butelkowanej, co m.in. zmniejszy ilość śmieci w morzu. Butelki plastikowe są bowiem przedmiotami jednorazowego użytku najczęściej spotykanymi na europejskich plażach.

 

Elżbieta Koniuszy

 

 

 

 

Wolny od wirusów. www.avg.com

Attachments area

ReplyForward
Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx
situs togel online situs togel online terpercaya Bandar togel Slot situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya bandar togel online terpercaya bandar togel terpercaya toto macau togel macau situs judi slot online deposit pulsa bandar togel terpercaya Judi Slot Deposit Pulsa Slot online terpercaya Bandar togel terpercaya bandar togel online terpercaya situs togel online terpercaya bandar togel terpercaya situs togel online terpercaya situs togel macau terpercaya togel online agen slot online terpercaya situs togel Online Terpercaya Situs Judi togel terpercaya Togel Macau terpercaya Situs togel online togel toto Macau terpercaya Bandar togel macau online terpercaya Situs togel macau terpercaya Bandar togel slot online Bandar togel online TOTO MACAU situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya