AURA 4/2017 – Artykuł wstępny

Szanowni Państwo,

drodzy czytelnicy AURY

dziś posłużę się dwoma przykładami konkretnych działań na rzecz nas wszystkich, środowiska, Matki Ziemi, której święto, jak zwykle, pod koniec kwietnia.

Przykład pierwszy.   NFOŚiGW zaprosił  do Zakopanego samorządowców i przedsiębiorców regionu tatrzańskiego na dwudniową konferencję pt.  „ Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”  w ramach unijnego projektu  „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Doradcy i eksperci Funduszu przedstawili informacje techniczne, organizacyjne i finansowe, dotyczące zrównoważonego zarządzania energią, gospodarką niskoemisyjną. Pokazali rolę i prace NFOŚiGW w obszarach samowystarczalnej gminy (gdzie klaster energetyczny stanowi podstawowe narzędzie) oraz e-mobilności. Przedstawiono również zagadnienia termomodernizacji (otoczenie prawne, wymagania techniczne, finansowanie oraz efekty ekologiczne i ekonomiczne), audyty energetyczne w planowaniu inwestycji ciepłowniczych oraz źródła finansowania inwestycji geotermalnych i sieci ciepłowniczych. Jednym słowem – burmistrzowie, wójtowie i inni pracownicy jednostek samorządowych dostali kompendium wiedzy, wyjaśnione dodatkowo w rozmowach warsztatowych.

Przykład drugi. Ministerstwo Środowiska, choć często ostatnio krytykowane za większość decyzji, tym razem trafiło w dziesiątkę. Nowy program „Wczujmy się w klimat” to opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w  miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, pod nazwą Miejskie Plany Adaptacyjne. Celem projektu MPA jest wsparcie władz miast w podejmowaniu decyzji strategicznych i inwestycyjnych, które uwzględniałyby zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. MPA jest narzędziem wdrażania strategii UE w  przystosowaniu się do zmiany klimatu oraz krajowego strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020. Lokalne samorządy otrzymają dokument, w którym zidentyfikowane zostaną najpoważniejsze zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz wskazany zostanie pakiet wyselekcjonowanych sugerowanych działań,  z oceną ich efektywności. Dołączamy w ten sposób do czołówki światowej w adaptacji do zmian klimatu, do miast takich,  jak Kopenhaga, Amsterdam, Toronto, Vancouver i Londyn. Tyle informacji Ministerstwa. Plan ambitny – czas pokaże, jak będzie w rzeczywistości i jakie efekty przyniesie. Będziemy się przyglądać.

A tymczasem przed nami radosne, wiosenne Święta Wielkanocne. Skupienia, przemyśleń i optymizmu  Państwu życzę.

Wszystkiego święconego                                                  

Regina Cyganik

redaktor naczelna