AURA 4/2017 – Spis treści

3 Herpetofauna ginąca na drogach – Monika Lik, Małgorzata Błażejewicz-Zawadzińska, Dominika Gulda, Ewa Peter

5 Odnawialne źródła energii Walka ze smogiem – ogrzewanie wodami geotermalnymi – Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko, Michał Miłek

9 Kontrowersje wokół proponowanych zmian w prawie wodnym – Agnieszka Thier

12 Kwietne łąki po krakowsku. Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie  Piotr Kempf w rozmowie z red. Reginą Cyganik

14 Folie biopolimerowe – alternatywa dla folii sztucznych  Ewelina Jamróz, Andrzej Para

16 ZDROWE ŻYCIE NA ZDROWEJ PLANECIE śWIATOWY DZIEŃ WODY

18 W poszukiwaniu paliwa alternatywnego Maciej Dworaczyński, Agata Haller, Piotr Haller, Rafał Heda, Ewa Jaworska, Jacek Doskocz

21 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 10 listopada 2016 r. w sprawie
oddziaływania inwestycji budowlanych na siedliska żółwia morskiego w Grecji, C– 504/14
– Adam Habuda

22 EKONOMIA ŚRODOWISKA SMOG NASZ POWSZEDNI – Tomasz Żylicz

24 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Dlaczego każde drzewo jest ważne? – Piotr Skubała

26 Dzik (Sus scrofa) – Agnieszka Bywalec

28 dzień dobry, rybo – Olgierd Wieczorek

29 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Tworzenie parków narodowych – Wojciech Radecki

30 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

31 KRONIKA EKOLOGICZNA – marzec 2017 (eko)