AURA 4/2019 – Spis treści

2 Właściwe wykorzystanie zasobów wodnych – Elżbieta Koniuszy
3 Ślady dawnych siłowni wodnych zapisane w rzeźbie terenu i krajobrazie doliny Skawicy – Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak
8 Kontrola oddziaływania akustycznego na środowisko przykładowej farmy wiatrowej w województwie łódzkim – Grzegorz Wągrowski, Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborski
12 EKONOMIA ŚRODOWISKA Dyrektywa ściekowa – Tomasz Żylicz
14 Nowe zasady segregacji odpadów w Krakowie
16 Konferencja NFOŚiGW ”Ciepłownictwo powiatowe podstawą samowystarczalności energetycznej”
17 Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jako przykład dobrze funkcjonującej gospodarki
odpadami w mieście – Elżbieta Dusza-Zwolińska, Edyta Saran
20 Odnawialne źródła energii Najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie budowy modułów fotowoltaicznych – Ryszard Tytko
23 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 18 października 2018 r. w sprawie ochrony morświna w Zjednoczonym Królestwie, C – 669/16 – Adam Habuda
24 Rezerwat „Segiet” w Bytomiu – Marta Boroń, Rafał Simon
26 Wielkanocne pisanki – Tadeusz Peter
28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Owady w świecie kryzysu klimatycznego – Piotr Skubała
30 Jajko – Olgierd Wieczorek
32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Zakaz używania łodzi motorowych w parku krajobrazowym – Wojciech Radecki
33 ciekawostki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek
34 KRONIKA EKOLOGICZNA – marzec 2019 – (eko)
35 Recenzja – Zanieczyszczenia powietrza w Polsce: stan, przyczyny, skutki – Kinga Bonenberg