AURA 5/2021 – Artykuł wstępny

KE dąży do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

 

12 maja br. Komisja Europejska przyjęła plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby. Jest on istotnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu i głównym tematem tegorocznego Zielonego Tygodnia w dniach 1-4 czerwca.

Plan przedstawia całościową wizję, zgodnie z którą do 2050 r. zanieczyszczenia na świecie zostaną ograniczone do poziomów, które nie będą już szkodliwe dla zdrowia ludzi i naturalnych ekosystemów. Połączono w nim wszystkie strategie polityczne UE, które są istotne dla zwalczania zanieczyszczeń i zapobiegania im ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie do tego celu rozwiązań cyfrowych.

W planie określono najważniejsze cele w zakresie ograniczenia – do 2030 r. – zanieczyszczeń u źródła (w porównaniu ze stanem obecnym), czyli: poprawienie jakości powietrza, aby zredukować liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza o 55%; poprawienie jakości wody przez ograniczenie ilości zanieczyszczeń, odpadów z tworzyw sztucznych w morzu (o 50%) i uwalnianych do środowiska mikrodrobin plastiku (o 30%); poprawienie jakości gleby przez ograniczenie utraty składników pokarmowych i stosowania pestycydów chemicznych o 50%; ograniczenie o 25% powierzchni ekosystemów UE, w których zanieczyszczenie powietrza zagraża różnorodności biologicznej; zmniejszenie o 30% odsetka osób stale narażonych na hałas komunikacyjny; znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów ogółem i zredukowanie o 50% resztkowych odpadów komunalnych. 

Jak wynika z opublikowanego sprawozdania EEA dotyczącego zdrowia i środowiska w UE co roku ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów (w tym z powodu nowotworów) jest związanych z zanieczyszczeniem powietrza, a 48 tys. przypadków choroby niedokrwiennej serca oraz 6,5 mln przewlekłych zaburzeń snu jest związanych z hałasem (przy czym nie są to jedyne choroby, jakie można przypisać obu tym czynnikom).

Elżbieta Koniuszy

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx