AURA 6/2021 – Artykuł wstępny

Kongres Polityki Miejskiej

To największe wydarzenie w Polsce poświęcone problematyce rozwoju miasta odbyło się w dniach 7-8 czerwca w Katowicach w formule hybrydowej. Podczas Kongresu dyskutowano na temat założeń do nowej Krajowej Polityki Miejskiej. Omawiano też sprawy związane ze zrównoważonym rozwojem miast i przygotowania do Światowego Forum Miejskiego (WUF), którego 11. sesja odbędzie w dniach 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach. Forum organizowane jest co 2 lata pod auspicjami agendy ONZ ds. osiedli ludzkich w różnych miejscach na świecie.

WUF służy zainicjowaniu trwałych, konkretnych działań prowadzących do zmian w miastach. Szczególny czas pandemii COVID-19 sprzyjał refleksji nad przyszłością polityki miejskiej i zrównoważonego rozwoju. Urzędnicy, eksperci oraz reprezentanci samorządu i środowiska akademickiego, pracujący w ramach zespołu koordynacyjnego ds. przygotowań do WUF11, przygotowali plan działania dla miast. Plan składa się z 4 komponentów:

– miasto zwarte (kompaktowe), w którym podkreśla się znaczenie dzielnic wielofunkcyjnych, promuje działania hamujące niekontrolowane rozlewanie się miast, koncepcję miasta 15 minutowego i rewitalizację obszarów zdegradowanych;

– miasto zielone, gdzie zwraca się uwagę na zieleń, zanieczyszczenie powietrza, mobilność (na pierwszym miejscu są piesi) i niskoemisyjny transport;

– miasto dostępne i inkluzywne, w którym ważne są kwestie mieszkaniowe, angażowanie mieszkańców w procesy demokratyczne związane z miejscem zamieszkania, przyjazne, zdrowe i wysokiej jakości przestrzenie publiczne dostępne dla wszystkich mieszkańców;

– miasto inteligentne – zgodnie z powiedzeniem, że „bycie podłączonym nie oznacza bycia inteligentnym” promuje się znaczenie zbierania danych i zarządzania nimi jako praktycznych narzędzi dla miast, aby planować politykę zgodnie z rzeczywistymi warunkami zachodzącymi w ich mieście.

Elżbieta Koniuszy

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx