AURA 6/2021 – Spis treści

  2 Tajemnice reliktowej sosny z Sokolicy – Jan Bodziarczyk

  6    Porównanie rezultatów wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód rzecznych w Polsce w II i III cyklu planistycznym
– Jerzy Grela, Rafał Kokoszka, Paweł Madej, Magdalena Stępień

10   Zanieczyszczenie i ochrona powietrza w Polsce w świetle danych

        statystycznych – Kazimierz Górka

13    Jeziora i rzeki – to nie śmietnik         

14 130 lat studiów rolniczych w Krakowie

16 Wpływ zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego na zdrowie

        środowiskowe człowieka – rozważania ogólne – Hubert Bednarz,

        Piotr Szaluś, Jakub Dzikowski, Katarzyna Garbacik, Barbara Skwaryło-Bednarz

18   EKONOMIA ŚRODOWISKA  Dematerializacja – Tomasz Żylicz

20     Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE Postanowienie Wiceprezesa Trybunału z 21 maja 2021 r. w sprawie kopalni

        węgla brunatnego Turów w Polsce, C-121/21 – Adam Habuda

21   Krajobraz – Olgierd Wieczorek

24   PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  Najlepszy model rozwoju kraju w dobie kryzysu klimatycznego i środowiskowego – Piotr Skubała

26   PARAGRAF I ŚRODOWISKOPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na obszarze chronionego krajobrazu– Wojciech Radecki

27   CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx