AURA 6/2017 – Spis treści

3 Wpływ oświetlenia obszarów miejskich na zanieczyszczenie środowiska światłem – Bogdan Siedlecki, Anna Czaplicka
6 Czynna ochrona siedlisk nietoperzy w jaskini Szachownica – Adam Skwara, Damian Czechowski, Anna Supera
8 Gatunki obce i inwazyjne roślin – ich sukcesy i porażki 
– Łukasz Dylewski, Łukasz Maćkowiak
11 Miedź – wpływ na rośliny, zwierzęta, zdrowie człowieka i rola mikroorganizmów – Agnieszka Matłoka, Sławomir Binkowski, Beata Dudzińska-Bajorek, Jerzy Siepak, Szymon Nowaczyk, Iwona Binkowska
15 Polska energia. Czyste technologie węglowe – Jolanta Zientek-Varga
16 Odnawialne źródła energii ● Energetyka wodna (1) – Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko
21 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE – Wyrok Trybunału z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie jakości powietrza w Bułgarii, C-488/15 Adam Habuda
22 EKONOMIA ŚRODOWISKA ● efektywność kosztowa – Tomasz Żylicz
24 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO ● Gdy zabraknie sępów – Piotr Skubała
26 Wilk (Canis lapus) – Agnieszka Bywalec
28 Żyć jak krzesło? – Olgierd Wieczorek
29 PARAGRAF I ŚRODOWISKO ● Odpowiedzialność parku narodowego – Wojciech Radecki
30 Ciekawostki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek
31 KRONIKA EKOLOGICZNA – maj 2017 (eko)