AURA 6/2020 – Spis treści

2 MŁODZIEŻ WALCZY O LEPSZY KLIMAT – Elżbieta Koniuszy

3   CZY TO TYLKO PROBLEM SUSZY? – Jerzy Iwanicki

  7    UWARUNKOWANIA LEŚNICTWA PRYWATNEGO W POLSCE – DZIŚ I JUTRO – Wojciech Gil,  Marek Geszprych      

10 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI ENERGETYCZNEJ OPALANEJ WĘGLEM KAMIENNYM – Katarzyna Płużek, Stanisław Wasilewski, Wiktoria Sobczyk

13 ZŁOTODESZCZ – PIĘKNO BLASKU I PROMIENI SŁOŃCAW KWIATACH – Małgorzata Falencka-Jabłońska

16 EKONOMIA ŚRODOWISKA ZAZIELENIENIE PO KRYZYSIE – Tomasz Żylicz

18  Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU Z 26 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZWROTU UPRAWNIEŃ DO EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH PRZEZ LUKSEMBURSKIEGO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO, C–113/19– Adam Habuda

19   ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  KOLEKTORY SŁONECZNE (II) – Ryszard Tytko

22   PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO„JEDNO ZDROWIE” – O ZNACZENIU PRZYRODY W CZASACH PANDEMII– Piotr Skubała

24   CZŁOWIEK Z MYSZKĄ – Olgierd Wieczorek

25   PARAGRAF I ŚRODOWISKOINSPEKCJA OCHRONY
ŚRODOWISKA I OCHRONA PRZYRODY – Wojciech Radecki

27   RECENZJA  MITY MEDYCZNE, KTÓRE MOGĄ ZABIĆ. FAKTY,
KTÓRE RATUJĄ ŻYCIE– Kinga Bonenberg