AURA 7-8/2021 – Artykuł wstępny

KE ogłosiła pakiet legislacyjny Fit for 55

14 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii
– 
Fit for 55. Zgodnie z ambicjami klimatycznymi UE do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55% względem roku 1990. UE ma zamiar osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r. Nowy cel klimatyczny wraz z pakietem Fit for 55  są elementami Europejskiego Zielonego Ładu, przyjętego w grudniu 2019 r. Propozycje KE muszą zaakceptować rządy UE
i PE, co może potrwać do dwóch lat.

Pakiet składa się z 13 wniosków ustawodawczych – niektóre z nich są nowe, inne są zmianami istniejących przepisów UE. Do aktualizacji obowiązujących przepisów należą: rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), reforma rozporządzenia
o LULUCF (
Land Use, Land Use Change and Forestry), przegląd rozporządzenia ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), nowelizacja dyrektywy ws. energii odnawialnej (RED), nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), rewizja dyrektywy ws. infrastruktury paliw alternatywnych (AFID), nowelizacja rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych oraz rewizja dyrektywy ws. opodatkowania energii.

Do nowych propozycji legislacyjnych należą: nowa strategia leśna UE, mechanizm regulacji granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM), instrument społeczny na rzecz działań na rzecz klimatu, ReFuelEU Aviation (dotycząca zrównoważonych paliw lotniczych) i FuelEU Maritim (dotycząca ekologizacji europejskiej przestrzeni morskiej).

Elżbieta Koniuszy

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx