AURA 7 – Spis treści

3 Rolnictwo miejskie: potrzeby, nadzieje i realia upraw
– Tomasz jeleński
7 Ochrona przyrody w dolinie Skawicy – stan obecny 
i propozycje ochrony – Paweł Franczak, karolina Listwan-Franczak
11 10 lat “po Stronie Natury”
12 Świadomość społeczna o organizmach genetycznie 
modyfikowanych (GMO) – Justyna Anna Nowakowska
16 Odnawialne źródła energii – biogaz z oczyszczalni 
ścieków – Agata Prusek, Ryszard Tytko
18 AURA – najstarszy w kraju miesięcznik poświęcony ochronie środowiska
20 EKONOMIA ŚRODOWISKA – Najlepsza Dostępna Technika – Tomasz Żylicz
22 Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza w Chorwacji i Polsce – Regina Cyganik
25 Na szali nasze zdrowie – Jolanta Zientek-Varga
26 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE – Wyrok Trybunału z 12 kwietnia 2018 r. w sprawie 
oddziaływania przyłączy farmy wiatrowej do sieci 
energetycznej na obszar Natura 2000 w Irlandii, 
C – 323/17 – Adam Habuda
28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO – Zmiany klimatu sprzyjają obcym gatunkom – Piotr Skubała
31 sekwoja – Olgierd Wieczorek
32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO – Dyrektor parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych– Wojciech Radecki
33 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek
34 KRONIKA EKOLOGICZNA – czerwiec 2018 (eko)
35 Recenzja – Tajemnicze życie grzybów – Kinga Bonenberg