Opinie o AURZE

Czterdziestoletnia działalność Redakcji, zapoczątkowana w 1973, spotykała się z pozytywnymi ocenami wybitnych naukowców. polityków i osób zajmujących się edukacją ekologiczną i ochroną środowiska. Na koniec roku jubileuszowego wybraliśmy, pochodzące z różnych czasów, fragmenty takich ocen.

 

Trzeba było wiele hartu i przekonania słuszności swoich racji, ażeby stworzyć miesięcznik głoszący w odniesieniu do spraw produkcji i środowiska poglądy zasadniczo odmienne od oficjalnych. Dziś, gdy ochrona przyrody i ekologia są przedmiotem obrad światowych gremiów, warto przypomnieć tamte, jakże trudne początki pierwszego polskiego pisma występującego w obronie środowiska naturalnego.

Z satysfakcją stwierdzam, ze AURA potrafiła znaleźć swoje miejsce w nowych warunkach gospodarczych i politycznych. Zadania, jakie sobie stawia – przede wszystkim kształtowanie postaw proekologicznych młodego pokolenia – są ze wszech miar godne pochwały. Stosunek ludzi do przyrody zależy bowiem od stanu ich świadomości i wiedzy.

Aleksander Kwaśniewski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

AURA od początku swojego istnienia stała się ważnym ogniwem walki o ochronę i właściwe kształtowanie środowiska. Dzięki bogatej treści i pięknej formie graficznej przyczyniła się bardzo do rozbudzenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, a w szczególnym stopniu środowisk technicznych w naszym kraju.

Jesteśmy przekonani, że czasopismo ma dziś i mieć będzie w przyszłości do spełnienia wielką misję rozpowszechniania idei ochrony środowiska, a także znalezienia dróg podniesienia postępu cywilizacyjnego i poprawę warunków życia społeczeństwa bez uszczerbku dla naszej przyrody.

Prof. dr Kazimierz Kowalski
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

 

Czasopismo było i jest synonimem rzetelnej oraz profesjonalnej działalności publicystycznej, kształtującej wszechstronnie i na wysokim poziomie społeczną świadomość ekologiczną.

Jan Szyszko
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 

Wdzięczny jestem za to, iż przez cały okres swojej obecności na polskim rynku wydawniczym pismo kojarzone było z rzetelną oraz profesjonalną działalnością publicystyczną, która wszechstronnie, na wysokim poziomie kształtowała świadomość ekologiczną i konsekwentnie podejmowała trud ekologicznej edukacji społeczeństwa, aby zmienić jego mentalność i postawę wobec otoczenia.

Działalność czasopisma i tematy w nim podejmowane przyczyniły się do rozwoju ruchu społecznego na rzecz ochrony przyrody i realizacji wielu inwestycji, dzięki którym nastąpiła wyraźna poprawa stanu naszego środowiska.

Stanisław Żelichowski
Minister Środowiska

 

Miasto Kraków jest własnością całego polskiego narodu, Jego tysiącletnia historia wyraża się geniuszem osiągnięć twórczych całych pokoleń. Ratujemy więc Kraków dla siebie i historii.

Wasz udział w narodowym przymierzu serc i rąk, we wspólnym wysiłku i wspólnym działaniu wszystkich Polaków w przywracaniu świetności temu miastu zasługuje na najwyższe uznanie.

Kazimierz Barcikowski
przewodniczący Rady Narodowej Miasta Krakowa

 

Wasza misja w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez odwoływanie się do rzetelnej wiedzy, a nie czystych emocji, jest trudna do przecenienia. Życzę Wam, aby sposób, w jaki to robicie, zgodny z uniwersytecką zasadą „Plus ratio quam vis”, był szeroko rozumiany wśród ludzi, kształtujących świadomość społeczną, zaś treści prezentowane na Waszych łamach docierały do tych, którzy kształtują naszą rzeczywistość, a więc polityków, decydentów jak również, a może przede wszystkim, ludzi uprawiających naukę i technologię.

prof. dr Mirosław Handke
rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Od ćwierć wieku ukazuje się w Krakowie profesjonalnie redagowane czasopismo o tematyce ekologicznej. W tym okresie zdobyło sobie ono szeroki krąg odbiorców. Zadecydował o tym zarówno wysoki merytorycznie poziom miesięcznika, jak i fakt, że czytać go może zarówno młodzież zainteresowana problematyką ochrony środowiska, jak i specjaliści, w tym przedstawiciele kręgów naukowych, którzy sami nierzadko są autorami tekstów.

Innym wymiarem społecznej roli jaką pełni AURA jest edukacja. Specjalne wkładki przeznaczone dla uczniów i nauczycieli w sposób istotny kształtują świadomość ekologiczną młodego pokolenia Polaków.

Jednak to, co w moim przekonaniu jest najważniejsze, to prezentowanie spraw związanych z ochroną środowiska bez zbędnych emocji, w sposób wyważony i merytoryczny.

Jerzy Miller
Wicewojewoda Krakowski

 

Czterdzieści lat obecności miesięcznika AURA na polskim rynku prasowym to nie tylko powód do satysfakcji i osiągnięcie wydawnicze, ale także cztery dekady konsekwentnej i cenionej pracy na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej kilku pokoleń Polaków.

Jednym z wyróżniających się atutów AURY, tym cenniejszym na obecnym rynku medialnym, jest wysoki poziom merytoryczny zamieszczanych publikacji. To budzi szacunek i uznanie.

Małgorzata Skucha
prezes Zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Doceniam ważną rolę, jaką czasopismo AURA pełni w naszej społeczności. Wszystkie poruszane aspekty są niezwykle ważne w kształtowaniu świadomości ekologicznej oraz podnoszeniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Ogólnokrajowy zasięg miesięcznika pozwala na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, natomiast profesjonalizm i zaangażowanie pracowników wpływa na wysoką jakość zamieszczanych artykułów. Wszystko to przyczynia się do przychylności ze strony czytelników.

Dr inż. Marek Mielczarek
prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Czasopismo AURA zasługuje na rekomendację, gdyż stanowi wydatną pomoc w krzewieniu wiedzy o problemach przyrodniczo-ekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz w środowisku osób zawodowo związanych z edukacją przyrodniczą i ochroną środowiska. Czasopismo AURA kształtuje odpowiedzialność za los Ziemi, wpływa na poziom świadomości ekologicznej, propaguje konkretne zachowania korzystne dla środowiska naturalnego.

Dr Maria Palińska
dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

 

 

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx
situs togel online situs togel online terpercaya Bandar togel Slot situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya bandar togel online terpercaya bandar togel terpercaya toto macau togel macau situs judi slot online deposit pulsa bandar togel terpercaya Judi Slot Deposit Pulsa Slot online terpercaya Bandar togel terpercaya bandar togel online terpercaya situs togel online terpercaya bandar togel terpercaya situs togel online terpercaya situs togel macau terpercaya togel online agen slot online terpercaya situs togel Online Terpercaya Situs Judi togel terpercaya Togel Macau terpercaya Situs togel online togel toto Macau terpercaya Bandar togel macau online terpercaya Situs togel macau terpercaya Bandar togel slot online Bandar togel online TOTO MACAU situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya